logo
KHÁCH SẠN SAIGON PEARL

Cung cấp dịch vụ PM, CM cho máy phát điện 910 KVA. Bảo trì toàn bộ hệ thống điện cho toàn khách sạn

 Cung cấp dịch vụ PM, CM cho Máy phát điện 910 KVA
 Cung cấp dịch vụ PM,CM cho Hệ thống tủ phân phối điện hệ thế chính
 PM, CM cho Hệ thống PCCC
 Dịch vụ PM,CM cho Hệ thống Video Home
VNPT Vietlight NGÂN HÀNG SACOMBANK NGÂN HÀNG AGRIBANK NGÂN HÀNG HDBANK NGÂN HÀNG SCB ITALIAN - THAI Công Ty TNHH CJ Agri CÔNG TY SAVILL
© 2017 - 2020 Nguyễn Sơn Co.Ltd.
nguyensonpower
phone